Chọn ngôn ngữ

ico_facebookico_myspaceico_twistico_googleico_yahoobuzz

PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Lạc Việt áp dụng quy trình quản lý đề án thống nhất để thực hiện hiệu quả các yêu cầu và mong muốn của khách hàng. Phương pháp luận triển khai đề án bao gồm các pha sau:

 alt

Pha 1: Định Hướng (Envisioning):

 • Mục tiêu dự án
 • Phạm vi dự án
 • Thời hạn đề án
 •   Xác định rủi ro

Chuyên viên kinh doanh và tư vấn của Lạc Việt cùng khách hàng làm sáng tỏ và hiểu rõ thống nhất về những yêu cầu và mong muốn của khách hàng. Giúp khách hàng hiểu rõ những thách thức, rủi ro và lợi ích đạt được trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin để đạt được những mong muốn của mình. Đánh giá tính khả thi của đề án, nêu lên được lợi ích tài chính & lợi ích phi tài chính khi triển khai hệ thống mới.

Pha 2: Hoạch định (Planning):

 • Lịch trình đề án
 • Vai trò và trách nhiệm
 • Nguồn lực
 • Chính sách quản trị
 • Yêu cầu tính năng

Hai bên phân tích chi tiết các yêu cầu, mô tả các yêu cầu, (phân tích lý tưởng) nêu được hết các điều kiện và ràng buộc về nghiệp vụ và kỹ thuật trong một tài liệu gọi là: Bảng đặt tả yêu cầu và Bảng lịch trình công việc kèm theo. Đồng thời nhóm tư vấn triển khai sẽ nghiên cứu 1 cách kỹ lưỡng yêu cầu & qui trình hiện tại trên cơ sở đó đề xuất qui trình tương lai khi sử dụng hệ thống mới. Phân tích khoảng cách giữa qui trình mà doanh nghiệp đang thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại khác biệt như thế nào khi triển khai hệ thống mới, mô tả chi tiết phần việc giảm đi, lợi ích mang lại, phần việc tăng lên trong hệ thống mới. Thành lập nhóm đề án chung. Xây dựng chính sách quản lý đề án, kênh truyền thông, phương pháp luận triển khai đề án.

Pha 3: Phát triển (Developing):

 • Chuẩn bị phần cứng
 • Triển khai phần mềm
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu, kịch bản thử nghiệm

Quy trình với hệ thống mới được Nhóm đề án xây dựng, cài đặt thử nghiệm. Cấu hình hệ thống. Viết tài liệu cấu hình hệ thống, tài liệu hướng dẫn sử dụng. Xây các kịch bản nghiệp vụ, các tính huống có thể xảy ra. Phân loại nhóm đối tượng người dùng, bao gồm: nhóm quản lý điều hành (nhóm thừa hưởng dữ liệu), nhóm người dùng chính thiết lập cấu hình hệ thống (key user), nhóm người dùng cuối, nhóm tác nghiệp hệ thống (end user). Tổ chức huấn luyện sử dụng cho hai nhóm đối tượng đầu theo tài liệu biên soạn phù hợp để vận hành hệ thống & hỗ trợ nhóm đối tượng thứ hai (key user) đào tạo cho người dùng cuối. Đồng thời trong thời gian này nhóm tư vấn kỹ thuật sẽ phát triển bổ sung những tính năng cũng như yêu cầu trong khuông khổ phạm vi đề án.

Pha 4: Ổn cố (Stabilizing):

-       Kiểm nghiệm tính năng

-       Viết thủ tục

-       Duyệt hệ thống

-       Khắc phục sự cố

Chạy thử nghiệm lần thứ nhất, kiểm nghiệm kết quả, cấu hình lại, tinh chỉnh qui trình. Chạy thử nghiệm lần thứ 2, kiểm nghiệm hiệu quả quy trình và hệ thống mới đối chiếu kết quả đạt được với các yêu cầu đề ra. Khắc phục hết những điểm chưa hài lòng, chưa tối ưu nguồn lực. Chạy chính thức hệ thống, trong giai đoạn này nhóm tư vấn sẽ hỗ trợ người dùng nếu cần thêm bất kỳ sự trợ giúp nào. Cùng với người dùng kiểm tra dữ liệu chạy chính thức, so sánh kết quả với hệ thống củ, đánh giá kết quả đạt được.

Pha 5: Chuyển giao (Deployment):

 •  Vận hành hệ thống
 • Chuyển giao qui trình
 • Đào tạo người dùng

Bộ phận tư vấn triển khai chuyển giao toàn bộ tài liệu qui trình nghiệp vụ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản lý đề án, tài liệu đặc tả kỹ thuật cũng như đào tạo bộ phận IT tại doanh nghiệp sở hữu & tự vận hành hệ thống mới. Trong thời gian đầu chính thức vận hành hệ thống nhóm tư vấn vẫn tiếp tục hỗ trợ người dùng qua điện thoại, fax, email hoặc tại chổ người dùng để đảm bảo quá trình vận hành hệ thống được suông sẽ. Khách hàng làm chủ hoàn toàn quy trình và hệ thống, cùng tổng kết rút kinh nghiệm kết thúc đề án.

Trong suốt quá trình triển khai luôn áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo dự án được chuyển giao đúng mong muốn của khách hàng. Phương pháp này đã thể hiện tính ưu việt qua sự thành công của hàng ngàn dự án mà Lạc Việt triển khai cũng như các dự án được áp dụng phương pháp này trên toàn cầu.

Các tin khác cùng chuyên mục :

Tư vấn quản trị và điều hành doanh nghiệp

Tư vấn hoạch định & xây dựng chiến lược công nghệ thông tin: Hoạch định lộ trình đầu tư hệ...

PHƯƠNG PHÁP LUẬN

PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Lạc Việt áp dụng quy trình quản lý đề án thống nhất để thực hiện hiệu quả các yêu cầu...

Dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật và bảo trì

BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG -    Sau khi tiến hành nghiệm thu dự án chúng tôi phân chia công...

Đặc điểm

Đặc điểm

                  -       Giảm chi phí đầu tư và điều hành. Phù hợp cho các doanh nghiệp yêu cầu cao sự liên...

Công nghệ

Công nghệ

Hệ thống điện toán đám mây của Lạc Việt được xây dựng trên nền tảng: Phần cứng của IBM gồm...

Lợi ích

Dịch vụ cho thuê phần mềm Sure ERP được cung cấp cho doanh nghiệp như là một dịch vụ SaaS...

Công nghệ dịch vụ

Công nghệ dịch vụ

Ngày nay, với sự bùng nổ các dịch vụ điện toán, việc quản trị hiệu quả một hệ thống hạ...

Dịch vụ của chúng tôi thực hiện bao gồm các mảng trong công nghệ thông tin như

Tư vấn hoạch định & xây dựng chiến lược công nghệ thông tin: Hoạch định lộ trình đầu tư hệ...

Thành công

Bạn đã đăng kí thành công dịch vụ của chúng tôi

Prev Next Page:
Hỗ trợ online :
Kinh doanh :
Call : 0939.222.509
Yahoo! Messenger alt
Tư vấn : Call :0919.36.02.69
Yahoo! Messenger alt